تاريخ : یکشنبه دوم شهریور 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه دوم شهریور 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-T
تاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : دوشنبه یکم اردیبهشت 1393 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-T

درسوگ سرو  (مجتبی )

قد رعنا وچشم زاغ و زیبایت کُشد مارا     /     نگاه نافذو وزلف چلیپایت کُشد مارا

تو بودی درفضای خانه،هرچیزی چه زیبا بود    /   واینک رفتی و خالی شده جایت کُشد مارا       

چراغ خانه مان بودی،یقین دُردانه مان بودی    /       اتاق خالی و تاریک شبهایت کُشد مارا 

صدای خنده هایت پُر نموده صحن این خانه    /       در کنج اتاقت عکس شهلایت کُشد مارا  

هنوزم عطر خوشبوی تَنَت پیچیده درایوان    /     کجا را بنگرم راحت، که سیمایت کشد مارا

نمی خواهم چو خوابیدم ،سراز بالین بردارم    /     به وقت خُفتنم دانم که فردایت کُشد مارا

تو وقتی راه می رفتی ، مرا مجذوب  می کردی      /  تورفتی و خیال قدر عنایت کُشد مارا

لباس تو ،خیالت را کند زنده که می دانم     /   نگاه من به تن پوشت، تماشایت کُشد مارا

توای شیرین زبان من!که هر حرفت دوای من   /    به یاد آوردن گفتار شیوایت کُشد مارا

الهی آسمان برقش شود خاموش ؛چون بُردَت؟  /   همیشه هستی ، آن برق ِتمنایت کُشد مارا

 

شعری از دوست و همکارگرامی اُستاد جلیلیانتاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اسفند 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه هشتم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه هشتم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | | نویسنده : A-B-T
بیا عزیز رفته بی تودلم گرفته           /    نذار بمونم با این غروب غم گرفته

قصّه ی دلتنگیه قصّه ی بی تو بودن   /    فرقی نداره بی تو موندنو رفتن منتاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | | نویسنده : A-B-T


تاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | | نویسنده : A-B-T


تاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | | نویسنده : A-B-Tتاريخ : پنجشنبه هجدهم مهر 1392 | | نویسنده : A-B-T

کودک احساس مان زخم کار ی خورده بود

توتکابن ، قهرمانش مرده بود

هیچ کس این نکته را باورنداشت

شیشه آری ، سنگ را گویی شکست

بردل رودسفید، نقش تاریکی نشست

یوسف ما در درون چاه ماند

گویی اسماعیل به قربانگاه  ماند

اوکه روزی غرش  و فریاد بود

                             بر لبانش آه ماند

کاروان دلخوشی درراه و دربیراه ماند

نعره ی رعد، درسکوتی سخت معنادار ماند

در زمستان بلند زندگی یک سار ماند

در هجوم خاطره رفت امّا دردل اعصار ماند

رفت امّا در دل ناگفته ها ، آن یل گفتار ماند

رفت در آن لحظه گویی ، این جهان یک لحظه بی یار ماند

رفت وچون آهنگ محزونی میان زخمه های تار ماند

رفت و چون تصویر غمناکی برای تکیه بر دیوارماند

رفت و آری این جهان چون دود یک سیگار ماند

رفت اینک ، این من درمن چه بی مقدار ماند

رفت و آری حسرتم دل برای واپسین دیدار ماند

تقــــــدیـــم به اسطوره ی تلاش وشجاعت و یگرنگی 

شهید مهندس مجتبی عزیزی

سروده اشکان بصیری